Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

DM&P Vortex86DX-800MHz PC/104 SBC, LCD, Ethernet, CFC, Onboard Memory
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: PCM-3343 Danh mục: