Máy tính công nghiệp IPC-5120 core i3

Máy tính công nghiệp IPC-5120

AIMB-501, Intel® Core™i3-3240 Processor 3.40 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng