Máy tính công nghiệp không quạt DS-1000

Máy tính công nghiệp không quạt DS-1000

  • 4th Gen. Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Superior Performance Fanless Computer Integrate Q87 Chipset
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng