Máy tính công nghiệp không quạt M1001

Máy tính công nghiệp không quạt M1001

  • CDS Monitor Module with 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng