Máy tính công nghiệp không quạt P1001

Máy tính công nghiệp không quạt P1001

  • Intel® Atom™ E3845 Quad Core PC Module, 4x USB, 2x COM, 1x VGA and 1x DisplayPort
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng