Module giao diện mạng NIM-S26C

Module giao diện mạng NIM-S26C

  • Intel® XL710 PCI-Express 10G SFP+ 4 Ports Module
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: NIM-S26C Danh mục: