BIO-ST01-M1U1 (BIO Boards)

BIO-ST01-M1U1 (BIO Boards)

  • MiniCard (full size) x1, SIM slot x1, USB 2.0 x1, Audio output dual channel with 2W Amp.
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: BIO-ST01-M1U1 Danh mục: