Half-Size Single Board Computers (HSB-800I-A11)

Half-Size Single Board Computers (HSB-800I)

  • HSB-800I,ISA Half-Size SBC with AMD Geode™ LX800 Processor
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: HSB-800I Danh mục: