Máy tính AAEON BOXER-6638U

Máy tính không quạt AAEON BOXER-6638U

Fanless Embedded Box PC with 5th Generation Intel® Core™ i3 Processor SoC

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng