Máy tính công nghiệp EM-PPC (15.6 inch)

Máy tính  công nghiệp EM-PPC (15.6 inch)

  • 15.6 inch, RK3288 SoC Cortex-A17 Quad Core 1.8Hz Intel Atom x5-Z8350, Android 5.1, Android 7.1, Windows 10
  • Hoạt động liên tục 24/7.
  • Bảo hành 24 tháng.