Máy tính công nghiệp không quạt P2002

Máy tính công nghiệp không quạt P2002

  • 6th Generation Intel® Core™ U Series (Skylake) Fanless Computer with CFM and CDS Interface
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng