Thiết bị mạng Rackmount (FWS-7821)

Thiết bị mạng cho máy tính để bàn FWS-7821

  • Intel® C236 1U Rackmount 8 LANs with 1 NIM Slot Network Appliance
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: FWS-7821 Danh mục: