In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI

In-Vehicle NVR AAEON VPC-3350AI

  • Fanless Network Video Recorder with Intel® Atom™ Processor & Intel® Movidius™ Myriad™ VPU
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng