Industrial Backplanes BP-208SH-P3E4

Industrial Backplanes BP-208SH-P3E4

  • Wallmount, PICMG 1.3, 8-Slot Backplane, PCI x 3, PCI-E[x1] x 3, PCI-E[x16] x 1, Single Segment, PICMG Single Board Computers
  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng

Mã: BP-208SH-P3E4 Danh mục: