Mô-đun PC/104 PFM-540I Rev. A

Mô-đun PC/104 PFM-540I Rev. A

  • Onboard AMD Geode™ LX800 Processor AMD Geode™ LX800 + CS5536

  • Hoạt động liên tục 24/7

  • Bảo hành 24 tháng

Mã: PFM-540I Rev. A Danh mục: